ενεργειακή θεραπεία - energy healing

Πώς συνδέονται η επιστήμη και η ενεργειακή θεραπεία;

Έν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα φέρεται να έχει λεχθεί από τον Σωκράτη, και η ρήση αυτή δεν θα μπορούσε παρά να μη βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στο σήμερα. Πράγματι, η γνώση μας για τα πάντα αλλάζει γύρω μας με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, με νέες ανακαλύψεις να κάνουν διαρκώς την εμφάνιση τους. Μια από αυτές τις αλλαγές των τελευταίων ετών είναι η αύξηση της δημοτικότητας της ενεργειακής θεραπείας και η αξιοποίηση της ακόμη και σε διάφορα μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού.

Ωστόσο, αυτό που λίγοι ίσως γνωρίζουν είναι πως η επιστήμη έχει μελετήσει σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή θεραπεία για να ερευνήσει την αποτελεσματικότητα της και τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί. Σε τι ενδιαφέροντα ευρήματα έχει προχωρήσει; Ας δούμε λοιπόν παρακάτω.

Περιεχόμενα

 1. Τι είναι η ενεργειακή θεραπεία
 2. Η έννοια της ενέργειας στην επιστήμη
 3. Βιοφωτόνια και ενεργειακή θεραπεία
 4. Η ανακάλυψη των Μεσημβρινών του οργανισμού (PVS)
 5. Καρδιακή λειτουργία και ενέργεια
 6. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η ενεργειακή θεραπεία
 7. Η σύνδεση της επιστήμης με την ενεργειακή θεραπεία
 8. Το μέλλον της ενεργειακής θεραπείας

Τι είναι η ενεργειακή θεραπεία;

Η ενέργεια αποτελεί την σύνθεση όλων των στοιχείων γύρω μας, συμπεριλαμβανομένων και των ζώων, των φυτών, των ανθρώπων, ακόμη και των συναισθημάτων και των σκέψεων μας. Οποιαδήποτε κίνηση μας παράγει ή απαιτεί κάποια μορφή ενέργειας. Παραδείγματα αποτελούν ακόμη και απλές διεργασίες, όπως για παράδειγμα το να χτυπήσουμε παλαμάκια.

ενεργειακή θεραπεία στο σώμα

Μάλιστα, ο οργανισμός μας για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Σε περίπτωση μεταβολών της ενέργειας αυτής, ο οργανισμός αδυνατεί να λειτουργήσει σωστά και εμφανίζονται οι διάφορες σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Η ενεργειακή θεραπεία λοιπόν αποτελεί ένα είδος ολιστικής θεραπείας, με ρίζες από την αρχαιότητα, η οποία περιλαμβάνει ένα πλήθος τεχνικών, μέσα από το οποίο μπορεί να αποκτηθεί η ισορροπία και ροή της ενέργειας. Η ισορροπία αυτή συμβάλλει στην γαλήνη, την ηρεμία, και την σωματική και ψυχική αρμονία.

Η έννοια της ενέργειας στην επιστήμη

Όπως αναφέραμε και παρακάτω, βασική θεωρία της ενεργειακής θεραπείας είναι πως όλα γύρω μας αποτελούνται από ενέργεια. Οποιαδήποτε πράξη ή σκέψη μας παράγει κάποιου είδους ενέργεια. Η μελέτη της αποτελεί κεντρικό σημείο της επιστήμης.

Γνωρίζουμε πως η ενέργεια έχει πολλές μορφές. Ανάμεσα σε αυτές ανήκουν η κινητική, η ηλεκτρική, η χημική, η αιολική, η θερμική, καθώς και άλλες. Μάλιστα, η ενέργεια δεν δημιουργείται ή εξαφανίζεται. Αντίθετα, μεταβάλλεται από μια μορφή σε μια άλλη. Ενδιαφέρον εξίσου παρουσιάζει και το γεγονός πως με την πάροδο των ετών αποκτούμε γνώση για όλο και περισσότερες μορφές της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, για την οποία ένα μέρος της γνώσης του τρόπου λειτουργίας της ξεκίνησε να  αποκτάται στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Δεν είναι λοιπόν απίθανο στο μέλλον να ανακαλύψουμε περισσότερα τις μορφές ενέργειας που ήδη ξέρουμε ή ακόμη και να ανακαλύψουμε νέες.

Βιοφωτόνια και ενεργειακή θεραπεία

Η έννοια της εκπομπής φωτός από τους ζωντανούς οργανισμούς μπορεί να ακούγεται μερικές φορές σαν ένα αποκύημα επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό και έχει αποδειχθεί από τους επιστήμονες. Το 1974, ο Γερμανός φυσικός Fritz-Albert Popp προχώρησε σε μια μεγάλη ανακάλυψη.

Πιο αναλυτικά, ο Fritz- Albert Popp μελετούσε το φαινόμενο της βιοφωταύγειας στους ζωντανούς οργανισμούς, όταν ανακάλυψε πως όλα τα ζωντανά κύτταρα εκπέμπουν ένα ιδιαίτερα αδύναμο φως, στο οποίο έδωσε την ονομασία βιοφωτόνια. Βασικό χαρακτηριστικό που έχουν τα βιοφωτόνια είναι ότι είναι εξαιρετικά αδύναμα και συνήθως εμπίπτουν στο υπεριώδες και ορατό φάσμα φωτός. Πιστεύεται ότι προέρχονται από διάφορες κυτταρικές πηγές, ανάμεσα στις οποίες ανήκουν το DNA, τα μιτοχόνδρια και οι κυτταρικές μεμβράνες. Οι εκπομπές αυτές είναι συνεχείς. Αυτό σημαίνει πως εκπέμπονται με τη μορφή κυμάτων και διατηρούν μια συνεχή ροή, η οποία τους επιτρέπει να μεταδίδουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες που λαμβάνουν.

Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε στη δημιουργία διαφόρων υποθέσεων για τον ρόλο των βιοφωτονίων στην ενεργειακή θεραπεία. Καθώς τα βιοφωτόνια συμμετέχουν στο κομμάτι της κυτταρικής διαδικασίας και της ρύθμισης των βιοχημικών διαδικασιών, έγινε ξεκάθαρο πως οι ενεργειακές θεραπείες, όπως για παράδειγμα το Pranic Healing, είναι σε θέση να επηρεάσουν τις εκπομπές του βιοφωτός ενός ατόμου, με αποτέλεσμα τις αλλαγές στην κυτταρική λειτουργία, και κατά συνέπεια τη συνολική υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2005 στο Journal of Alternative and Complementary Medicine διαπιστώθηκε πως οι έμπειροι εκπαιδευτές του Qi Gong είχαν την ικανότητα να αυξάνουν τις εκπομπές φωτονίων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Επιπλέον, το 2015 μια συστηματική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer εξέτασε τις επιδράσεις των θεραπειών που σχετίζονται με τα βιοφωτόνια, όπως για παράδειγμα το Reiki, το Therapeutic Touch και το Healing Touch στην ποιότητα ζωής των ασθενών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι θεραπείες αυτές μπορούν να μειώσουν την καρκινική κόπωση, τους πόνους, και να βελτιώσουν την συνολική ποιότητα ζωής. Η δυνατότητα μείωσης των πόνων επιβεβαιώθηκε και την επόμενη χρονιά, το 2016, με την δημοσίευση έρευνας στο περιοδικό Pain Medicine, η οποία εντόπισε πως οι θεραπείες αυτές έχουν θετικές επιδράσεις στην μείωση των πόνων σε διάφορα είδη πληθυσμών.

Παρατηρούμε λοιπόν πως οι ζωντανοί οργανισμοί συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από περίπλοκα ενεργειακά συστήματα. Έτσι λοιπόν, πλέον καλούμαστε να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε την ολιστική υγεία. Εκτός από τον σωματικό και ψυχολογικό παράγοντα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τον παράγοντα με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις και τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε από το περιβάλλον. Με την ενσωμάτωση των ενεργειακών τεχνικών και την αναγνώριση του ρόλου των βιοφωτωνίων στη συνολική υγεία, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πιο δραστική και ολιστική προσέγγιση για την απόκτηση της ευημερίας.

Η ανακάλυψη των Μεσημβρινών του οργανισμού (PVS)

Πολλοί από εσάς ίσως έχετε ακούσει για τον βελονισμό, και τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει για την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας και την αντιμετώπιση των χρόνιων πόνων. Ο παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός έχει ρίζες από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με την αρχαία κινεζική φιλοσοφία, μέσα από αυτόν μπορεί να επιτευχθεί η εξισορρόπηση της ενέργειας, με την ανώδυνη τοποθέτηση βελονών σε προκαθορισμένα σημεία του σώματος. Τα σημεία αυτά ονομάζονται και σημεία βελονισμού, και συνδέονται μέσω μιας νοητής γραμμής, η οποία ονομάζεται μεσημβρινός.

Αυτό γνωρίζαμε μέχρι πρότινος μέσα από την αρχαία παράδοση. Την δεκαετία του 1960, ο Βορειοκορεάτης επιστήμονας Bong-Han Kim προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη, η οποία αφορούσε την ύπαρξη ενός δικτύου ιδιαίτερα μικρών ιστών, οι οποίοι συνδέουν διάφορα όργανα και ιστούς μεταξύ τους. Οι ιστοί αυτοί, θεώρησε πως ήταν υπεύθυνοι για την μεταφορά ενός άγνωστου τύπου υγρού, το οποίο περιείχε μικρές, κοκκώδεις ουσίες. Μάλιστα, προχώρησε στην υπόθεση πως αποτελούσαν  την βάση του μεσημβρινών στον οποίο έκανε αναφορά ο βελονισμός.

Τις τελευταίες δεκαετίες, από τις αρχές του 21ου αιώνα έως και σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί περαιτέρω μελέτες, οι οποίες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αυτών των μεσημβρινών. Στην ουσία, αποτελούν ένα υπαρκτό δίκτυο ιδιαίτερα μικρών ιστών, το οποίο εντοπίζεται σε όλο τον οργανισμό και συνδέει διάφορα όργανα και ιστούς μεταξύ τους. Γνωστοί και ως Primo Vascular System (PVS), επιτρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, διαθέτουν χαρακτηριστικά του αγγειακού, του νευρικού, του ανοσοποιητικού και του ορμονικού συστήματος. Βασική τους λειτουργία δεν είναι άλλη από τη ρύθμιση όλης της βιολογικής λειτουργίας του οργανισμού.

Επιπλέον, έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν σήματα τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό περιβάλλον. Τα εξωτερικά σήματα λαμβάνονται από το περιβάλλον μέσα από τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Από την άλλη, τα εσωτερικά σήματα αποτελούν προϊόντα της μεταβολικής διαδικασίας και λαμβάνονται ως βιοηλεκτρικά, βιοοπτικά και ακουστικά σήματα. Τα σήματα αυτά στέλνουν πληροφορίες στους μεσημβρινούς, οι οποίες αφορούν τις βιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Μέσα από μελέτες υποστηρίζεται πως οι μεσημβρινοί αποτελούν μια “μήτρα” του αγγειακού και νευρικού συστήματος. Ας δούμε τι σημαίνει αυτό.

Κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του σώματος, από το εμβρυακό ακόμη στάδιο, οι μεσημβρινοί αντιγράφονται ως “καλούπι” από το αγγειακό και νευρικό σύστημα. Αφού αναπτυχθούν τα συστήματα αυτά, συνεχίζουν να παραμένουν συνδεδεμένα με τους μεσημβρινούς. Ωστόσο, οι μεσημβρινοί συνεχίζουν να τα έχουν υπό τον έλεγχο τους, διότι αποτελούν το μεγαλύτερο σε ηλικία μορφολογικό σύστημα. Τέλος, διαπιστώθηκε πως οι μεσημβρινοί έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το DNA ενός οργανισμού.

Με βάση όλα αυτά λοιπόν παρατηρούμε πως η νέα αυτή ανακάλυψη και περεταίρω μελέτη αυτών των μικρών στοιχείων μπορεί να δώσει την απάντηση σε διάφορα μυστήρια σχετικά με την λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Οι αρχαίοι Κινέζοι είχαν εντοπίσει την σημασία της ύπαρξης του ιστού αυτού, και είχαν εντοπίσει και τα κατάλληλα σημεία για την καλή σωματική και πνευματική υγεία.

Καρδιακή λειτουργία και ενέργεια

Δε θα πρέπει φυσικά να ξεχνάμε και την λειτουργία της καρδιάς. Η καρδιά και ο εγκέφαλος συνδέονται και επικοινωνούν συχνά μεταξύ τους. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται με αρωγό το νευρικό σύστημα. Τα σήματα όμως αυτά μπορούν να επηρεάσουν την σωματική και τη συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου.

Έχει αποδειχθεί και με έρευνες πως η καρδιά, κατά τη λειτουργία της παράγει ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο μπορεί να ανιχνευθεί ακόμη και λίγα μέτρα μακριά από το σώμα. Το πεδίο αυτό θεωρείται πως περιέχει πληροφορίες σχετικά με την σωματική και πνευματική κατάσταση ενός ατόμου. Ακόμη, είναι συγχρονισμένο με τους ρυθμούς της λειτουργίας του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Μέσα από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1990, διαπιστώθηκε πως ο συγχρονισμός αυτός συμβάλλει στην καλή σωματική υγεία. Δηλαδή, όταν τα συστήματα αυτά λειτουργούν στον ίδιο ρυθμό, βιώνουμε συναισθηματική σταθερότητα, πνευματική διαύγεια και έχουμε αυξημένη γνωστική ικανότητα. Με πιο απλά λόγια, το σώμα και ο εγκέφαλος λειτουργούν πιο σωστά όταν υπάρχει συγχρονισμός με την καρδιά, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε όμορφα και να μπορούμε να έχουμε μια ποιοτική καθημερινότητα. 

Πώς όμως διαπιστώθηκε η συνοχή αυτή; Μέσα από μια μέθοδο τεχνικών αναπνοής και άλλων ασκήσεων, γνωστού και ως Heartmath. Οι τεχνικές αυτές συμβάλλουν στην ρύθμιση των καρδιακών παλμών και στην εξισορρόπηση του ρυθμού λειτουργίας του καρδιακού ρυθμού με τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού. Τι παρατηρούμε όμως σε αυτό το σημείο; Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως οι τεχνικές αυτές δεν προκαλούν την χαλάρωση, όπως γνωρίζαμε, αλλά την ισορροπία στον ρυθμό λειτουργίας βασικών οργάνων του οργανισμού. Η έννοια αυτή της ισορροπίας αποτελεί κεντρικό σημείο της ενεργειακής θεραπείας, για την καλή λειτουργία του οργανισμού.

Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η ενεργειακή θεραπεία;

ενεργειακή θεραπεία στην πράξη

Παρατηρούμε λοιπόν πως μέσω της ενεργειακής θεραπείας, είχαν εντοπιστεί οι τρόποι λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, τους οποίους αντιλαμβανόμαστε τώρα την ύπαρξη τους.  Μέσα από το πλήθος των ενεργειακών τεχνικών, μπορούμε να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στη συνολική μας ευημερία. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί πως η ενεργειακή θεραπεία βοηθά ακόμη και σε δύσκολες σωματικές και πνευματικές καταστάσεις. Η επιστήμη έχει αρχίσει και αποδέχεται πλέον την αποτελεσματικότητα της, και στρέφει πλέον την μελέτη στην αιτιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτής. Γνωρίζοντας τον τρόπο που λειτουργεί η ενέργεια και η ενεργειακή θεραπεία μπορούμε να ενισχύσουμε την συνολική μας ευημερία. Μερικές δημοφιλείς  αποτελεσματικές ενεργειακές θεραπείες περιλαμβάνουν:

Pranic Healing

To Pranic Healing αποτελεί μια αρχαία τεχνική, η ονομασία της οποίας προέρχεται από την λέξη “Prana”, που στα αρχαία σανσκριτικά σημαίνει ζωτική ενέργεια. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο θεραπευτής εφαρμόζει διάφορες τεχνικές για τον καθαρισμό της ενέργειας του θεραπευόμενου, αλλά και για τη διοχέτευση θετικής ενέργειας, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση της ενέργειας του οργανισμού και την βελτίωση της νοητικής συναισθηματικής και σωματικής υγείας.

Πολλές είναι οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν γύρω από την ενεργειακή αυτή θεραπεία και την αποτελεσματικότητα της. Πράγματι, το Pranic Healing μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους, αλλά και στην βελτίωση της ψυχικής υγείας. Ακόμη, σύμφωνα με μελέτη σχετικά την αποτελεσματικότητα του Pranic Healing στους χρόνιους πόνους διαπιστώθηκε πως οι ασθενείς που είχαν πραγματοποιήσει μια σειρά συνεδριών της θεραπείας αυτής, παρουσίαζαν μείωση στην εμφάνιση των πόνων. Επιπλέον, το 2014, το Journal of Yoga, παρουσίασε μια μελέτη σχετικά με τις επιδράσεις του Pranic Healing στη μείωση των επιπέδων του άγχους σε φοιτητές. Οι φοιτητές που πραγματοποίησαν συνεδρίες Pranic Healing είχαν αρκετά χαμηλότερα επίπεδα άγχους σε σχέση με άλλους φοιτητές που δεν είχαν προχωρήσει σε αντίστοιχες συνεδρίες.

Τέλος, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2004 στο Life Sciences μελέτησε τις επιδράσεις που έχει το Pranic Healing στην ανάπτυξη των κυττάρων HeLa, μιας καρκινικής κυτταρικής σειράς. Η μελέτη αυτή εντόπισε πως το Pranic Healing είχε ανασταλτικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των κυττάρων αυτών, υποδεικνύοντας πως μπορεί να παίξει ρόλο στην θεραπεία ενάντια στον καρκίνο.

(Περισσότερη έρευνα σχετικά με το Pranic Healing θα βρείτε εδώ https://www.pranichealingresearch.com/)

Κοσμοενεργειακή θεραπεία

Η Κοσμοενεργειακή Θεραπεία αποτελεί ένα είδος θεραπείας το οποίο αξιοποιεί τις ενεργειακές συχνότητες του σύμπαντος. Σκόπιμο είναι να αναφέρουμε πως στις μέρες μας έχουν καταγραφεί περισσότερες από 200 κοσμικές συχνότητες ενέργειας. Κάθε μια από αυτές τις συχνότητες χρησιμοποιείται για έναν διαφορετικό σκοπό. Για ποιους λόγος να καταφύγει κανείς σε αυτού του είδους την τεχνική; Μα φυσικά, για πνευματικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει, αλλά και σωματικές ασθένειες.

Φυσικά, η επιστήμη δεν θα μπορούσε να αγνοήσει αυτού του είδους τη θεραπεία και να μην τη μελετήσει. Μελέτη του 2017 που δημοσιεύτηκε στο Journal Complementary Therapies in Clinical Practice κατέδειξε ότι οι ασθενείς που αντιμετώπιζαν σοβαρές παθήσεις και πραγματοποίησαν μερικές συνεδρίες Κοσμοενεργειακής Θεραπείας διαπίστωσαν σημαντικές βελτιώσεις στην συναισθηματική τους ευημερία, τη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης.

Ωστόσο, η Κοσμοενεργειακή θεραπεία μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις και σε ζητήματα που αφορούν καρδιαγγειακή υγεία. Πιο συγκεκριμένα, έρευνα του 2016 ασχολήθηκε με τις επιδράσεις της Κοσμοενεργειακής Θεραπείας στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Σε ασθενείς που πραγματοποιήθηκαν μερικές μόνο συνεδρίες της θεραπείας αυτής, διαπιστώθηκαν θετικές επιδράσεις στα επίπεδα της αρτηριακής τους πίεσης, των καρδιακών τους παλμών, καθώς και της συνολικής καρδιαγγειακής λειτουργίας.

Reiki

Το Reiki, το οποίο αναπτύχθηκε στην Αρχαία Ιαπωνία αποτελείται από πολλά είδη. Πιο δημοφιλές από όλα είναι το Usui Reiki, το οποίο ανέπτυξε ο Sensei Usui. Το όνομα του προέρχεται από τις λέξεις “rei” που σημαίνει σύμπαν και “ki” που σημαίνει “ζωτική ενέργεια”. Η θεραπεία αυτή συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας της ενέργειας στον οργανισμό και στην βαθιά χαλάρωση.

Οι έρευνες γύρω από το Reiki ποικίλουν. Το 2014, δημοσιεύθηκε μια ενδιαφέρουσα μετα-ανάλυση στο επιστημονικό περιοδικό Pain Management Nursing. Στην ουσία, πρόκειται για την ανάλυση της σχέσης του Reiki σχετικά με τους πόνους, και την χρήση των οπιοειδών φαρμάκων στους ασθενείς με καρκίνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μερικές συνεδρίες Reiki μειώνουν τα επίπεδα του πόνου, καθώς και την ανάγκη για την κατανάλωση οπιοειδών φαρμάκων. Την επόμενη χρονιά, το 2018, δημοσιεύθηκε στο International Journal of Nursing Practice μια έρευνα σχετικά με τον τρόπο επίδρασης της θεραπείας αυτής στους μετεγχειρητικούς πόνους σε ασθενείς οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε κοιλιακή χειρουργική επέμβαση. Οι ασθενείς που είχαν πραγματοποιήσει συνεδρίες Reiki αντιμετώπισαν λιγότερους πόνους σε σχέση με όσους δεν είχαν πραγματοποιήσει.

Εξίσου ιδιαίτερη είναι και η μετα-ανάλυση του 2017 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Alternative and Complementary Medicine. Αντικείμενο της ήταν η ανάλυση 13 ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Reiki στη διαχείριση του πόνου, του άγχους και της κατάθλιψης. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσαν πως το Reiki μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ως προς αυτές τις παθήσεις.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης γύρω από το Reiki και την ενεργειακή θεραπεία γενικότερα είναι ότι λειτουργούν ως Placebo. Ωστόσο, έρευνα του 2017 έδειξε ότι το Reiki όχι μόνο δεν ανήκει στην κατηγορία των Placebo, αλλά προσφέρει πολλά οφέλη ως μια συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας.

Therapeutic Touch

Το Therapeutic Touch αποτελεί ένα είδος ενεργειακής θεραπείας το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από την Dolores Krieger, PhD, RN, Ομότιμη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής στο New York University, και την Dora Kunz, ενεργειακή θεραπεύτρια. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, ο θεραπευτής τοποθετεί τα χέρια πάνω ή κοντά στο σώμα του θεραπευόμενου. Ο θεραπευτής με τον τρόπο αυτό, κατευθύνει ή διαμορφώνει την ενέργεια του ασθενή αλληλεπιδρώντας με το ενεργειακό του πεδίο. Έτσι, επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση του ενεργειακού αυτού πεδίου, για την σωματική και πνευματική ανάρρωση ασθενειών και διαφόρων τραυμάτων.

Επιστημονικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και για αυτού του είδους τη θεραπεία. Το 2018, δημοσιεύτηκε στο Journal of Holistic Nursing μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Therapeutic Touch όσον αφορά τα επίπεδα άγχους σε ασθενείς που πραγματοποιούσαν χημειοθεραπεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι ασθενείς που πραγματοποίησαν θεραπεία Therapeutic Touch είχαν χαμηλότερα επίπεδα άγχους σε σχέση με ασθενείς που δεν έχουν προχωρήσει στην θεραπεία αυτή. Επιπλέον, σημαντική έρευνα του 2016 έδειξε ότι το Therapeutic Touch μειώνει τους πόνους και βελτιώνει την κινητικότητα σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο.

Αξίζει εξίσου να αναφέρουμε πως το Therapeutic Touch είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, ακόμη και τις πιο μικρές. Το 2013 διαπιστώθηκε πως η θεραπεία αυτή μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του στρες και του πόνου στα πρόωρα μωρά, την περίοδο που βρίσκονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Healing Touch

Το Healing Touch αναπτύχθηκε από την Janet Mentgen στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν η ίδια διαπίστωσε πόσο σημαντική είναι η ενέργεια, καθώς και οι θεραπευτικές ιδιότητες της αφής, μέσα από τη δουλειά της ως νοσοκόμα. Σε μια συνεδρία Healing Touch, ο θεραπευόμενος κάθεται αναπαυτικά σε μια καρέκλα ή σε ένα κρεβάτι μασάζ. Στη συνέχεια, ο θεραπευτής, μέσα από διάφορες κινήσεις των χεριών του εντοπίζει την ανισορροπία στο ενεργειακό πεδίο του θεραπευόμενου, την οποία εξαγνίζει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία δεν απαιτεί σωματική επαφή μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή. Στις μέρες μας, το Healing Touch πραγματοποιείται σε διάφορα νοσοκομεία και κλινικές του εξωτερικού, καθώς και σε κέντρα φροντίδας.

H επιστήμη λοιπόν δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη και να μην εξετάσει και αυτού του είδους τη θεραπεία και τα οφέλη της. Πιο αναλυτικά, το 2014 μελέτη εξέτασε το Healing Touch και τον τρόπο που συνδέεται με την καρκινική κόπωση, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία ακτινοβολιών. Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ενθαρρυντικά ως προς την μείωση της εμφάνισης της κόπωσης, σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς. Την ίδια στιγμή, το 2017 μια άλλη μελέτη εξέτασε τις επιδράσεις που έχει το Healing Touch ως προς την μετεγχειρητική ανάρρωση σε ασθενείς που είχαν πραγματοποιήσει επέμβαση στη σπονδυλική τους στήλη. Η θεραπεία αυτή συνέβαλε στην μείωση του πόνου, του άγχους και της ανάγκης της  χρήσης φαρμακευτικής αγωγής. 

Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2012 στο Journal of Cardiovascular Nursing, η οποία εξέτασε την επίδραση του Healing Touch στα επίπεδα άγχους των ασθενών που πρόκειται να προχωρήσουν σε καρδιακό καυτηριασμό. Το αποτέλεσμα; Η μείωση των επιπέδων του άγχους σε αυτούς τους ασθενείς.

 

Η σύνδεση της επιστήμης με την ενεργειακή θεραπεία

ενεργειακή θεραπεία

Με βάση όλα τα παραπάνω, διαπιστώνουμε πως τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον γύρω από την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ενεργειακής θεραπείας είναι μεγάλο. Η επιστημονική έρευνα έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ενέργειας και της ενεργειακής θεραπείας. Μάλιστα, προχώρησε σε μερικές σπουδαίες ανακαλύψεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Τη δεκαετία του 1960, ο επιστήμονας Bong-Han Kim, προχώρησε στην ανακάλυψη ενός δικτύου ιδιαίτερα μικρών ιστών, οι οποίοι συνδέουν τα διάφορα τμήματα του οργανισμού μεταξύ τους. Υπέθεσε πως το δίκτυο των ιστών αυτών αποτελεί αυτό που αρχαίοι Κινέζοι ονόμαζαν ως Μεσημβρινούς. Η επιβεβαίωση του δικτύου αυτού ήρθε μερικές δεκαετίες αργότερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, το οποίο πήρε την ονομασία Primo Vascular System. Βασική του λειτουργία είναι η ρύθμιση της βιολογικής λειτουργίας του οργανισμού.
 • Το 1974, ο Γερμανός φυσικός Fritz-Albert Popp προχώρησε στην ανακάλυψη των βιοφωτονίων, ενός ιδιαίτερα αδύναμου φωτός το οποίο εκπέμπεται από όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.
 • Τη δεκαετία του 1990 οι ερευνητές του HeartMath Institute διαπίστωσαν πως η καρδιά παράγει ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ακόμη, διαπιστώθηκε πως όταν το αναπνευστικό, το καρδιακό σύστημα και ο εγκέφαλος λειτουργούν στον ίδιο ρυθμό, παρατηρείται συναισθηματική διαύγεια, ενώ μπορεί κανείς να έχει μια ποιοτική καθημερινότητα.
 • Το 2004, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Life Sciences κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Pranic Healing έχει ανασταλτικές ιδιότητες στην ανάπτυξη της καρκινικής κυτταρικής σειράς HeLa.
 • Το 2005, το περιοδικό Journal of Alternative and Complementary Medicine δημοσίευσε μια έρευνα κατά την οποία διαπιστώθηκε πως οι έμπειροι εκπαιδευτές Qi Gong έχουν την δυνατότητα της αύξησης των εκπομπών φωτονίων κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας.
 • Το 2012, σύμφωνα με το Journal of Cardiovascular Nursing, διαπιστώθηκε ότι το Healing Touch έχει θετικές επιδράσεις στα επίπεδα άγχους ασθενών που πρόκειται να προχωρήσουν σε καρδιακό καυτηριασμό.
 • Το 2015, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer διαπίστωσε πως ενεργειακές θεραπείες, όπως για παράδειγμα το Therapeutic ή το Healing Touch συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο, μειώνοντας την καρκινική κόπωση και τους πόνους.
 • Το 2016 διαπιστώθηκε πως η Κοσμοενεργειακή Θεραπεία συμβάλλει στην εξισορρόπηση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης, των καρδιακών παλμών, ενώ έχει θετικές επιδράσεις στην συνολική καρδιαγγειακή λειτουργία του οργανισμού.
 • Την ίδια χρονιά, διαπιστώθηκε εξίσου πως το Therapeutic Touch συμβάλλει στην μείωση των πόνων και στην ενίσχυση της καλής κινητικότητας σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο.
 • To 2017, σύμφωνα το Journal Complementary Therapies in Clinical Practice έδειξε ότι μερικές συνεδρίες Κοσμοενεργειακής Θεραπείας μπορούν να έχουν θετικές επιδράσεις στην μείωση του άγχους και της κατάθλιψης. Θετικές επιδράσεις ως προς το άγχος και την κατάθλιψη προσφέρει εξίσου και το Reiki, σύμφωνα με περαιτέρω μελέτη που δημοσιεύθηκε την ίδια χρονιά, στο ίδιο περιοδικό.
 • Εξίσου σημαντική ήταν η έρευνα που 2017, η οποία διαπίστωσε ότι το Reiki δεν λειτουργεί ως Placebo, και μπορεί να αποτελέσει μια συμπληρωματική μέθοδο θεραπείας.
 • Το 2018, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Nursing Practice, διαπιστώθηκε πως το Reiki μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στην μείωση των μετεγχειρητικών πόνων.

Το μέλλον της ενεργειακής θεραπείας

Η ενεργειακή θεραπεία αποτελεί ένα ολιστικό είδος θεραπείας, το οποίο βασίζεται στην ενέργεια και τη διασύνδεση του νου, του σώματος και του πνεύματος. Η επιστήμη πλέον έχει προχωρήσει στην μελέτη της και έχει διακρίνει σε πολλές έρευνες την αποτελεσματικότητα της. Ωστόσο, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες μελέτες έτσι ώστε να βρεθεί ο λόγος που είναι τόσο αποτελεσματική. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι ερευνητές θα έχουν περισσότερα εργαλεία στην κατοχή τους για την μέτρηση και την ανάλυση της ενέργειας, καθώς και τον τρόπο που κινείται και επηρεάζει τον οργανισμό. Μάλιστα, στο μέλλον αναμένεται πως θα προχωρήσουμε σε περισσότερες ανακαλύψεις. Ας μην ξεχνάμε πως η ύπαρξη των μεσημβρινών στον οργανισμό επιβεβαιώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Με βάση λοιπόν και τα επιστημονικά δεδομένα, η ενεργειακή θεραπεία αποτελεί ένα εργαλείο για τη συνολική μας ευημερία. Με την κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί η ενέργεια, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την σωματική, συναισθηματική και πνευματική ευημερία και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.

Ελάτε να μιλήσουμε για τα οφέλη που προσφέρει η ενεργειακή θεραπεία και να βρούμε αυτή που σας ταιριάζει. Όποια και να είναι η υπηρεσία που θα επιλέξετε, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με οδηγίες που μπορεί να έχετε λάβει από τον γιατρό ή τον ψυχολόγο σας. 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top